ІНСТРУКЦЫЯ АБ РЭГІСТРАЦЫІ ДАМЕННЫХ ІМЕНАУ У НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ДАМЕННАЙ ЗОНЕ

ЗАЦВЕРДЖАНА

Загад
Аператыўна-аналітычнага
цэнтра пры Прэзідэнце
Рэспублікі Беларусь
18.06.2010 № 47

(у рэдакцыі загада
Аператыўна-аналітычнага
цэнтра пры Прэзідэнце
Рэспублікі Беларусь
20.12.2019 № 429,
25.08.2021 № 138)

ІНСТРУКЦЫЯ
аб рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне

РАЗДЗЕЛ 1 
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. У гэтай інструкцыі акрэсліваюцца:

парадак рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, у тым ліку патрабаванні да юрыдычных асоб, якія плануюць ажыццяўляць рэгістрацыю даменных імёнаў, што ўлічваюць фінансава-эканамічнае становішча і тэхнічныя магчымасці дадзеных юрыдычных асоб, і меры рэагавання на парушэнні такога парадку;

парадак фарміравання і вядзення цэнтралізаванай базы дадзеных аб даменных імёнах, зарэгістраваных у нацыянальнай даменнай зоне, у тым ліку аб іх уладальніках (далей - база дадзеных), парадак і ўмовы прадастаўлення інфармацыі з базы дадзеных, а таксама суб'екты, якія ажыццяўляюць фарміраванне і вядзенне базы дадзеных.

2. Для мэт гэтай інструкцыі выкарыстоўваюцца тэрміны ў значэннях, акрэсленых ва ўказах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1 лютага 2010 г. № 60 і ад 18 верасня 2019 г. № 350, а таксама наступныя тэрміны і іх азначэнні:

адміністратар нацыянальнай даменнай зоны – Аператыўна-аналітычны цэнтр пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь;

адміністраванне даменнага імя - ажыццяўленне паўнамоцтваў па выкарыстанні даменнага імя ў адпаведнасці з гэтай Інструкцыяй;

ануляванне запісу пра рэгістрацыю даменнага імя – ануляванне ў базе дадзеных запісу аб рэгістрацыі даменнага імя, у выніку якога спыняецца яго адміністраванне

уладальнік даменнага імя - фізічная асоба, індывідуальны прадпрымальнік, юрыдычная асоба, якія валодаюць правамі на адміністраванне даменнага імя, што ўзніклі з падстаў, прадугледжаных сапраўднай Інструкцыяй;

дэлегаванне даменнага імя - забеспячэнне на падставе інфармацыі, якая змяшчаецца ў базе дадзеных, тэхнічнай магчымасці пайменаванага звароту да інтэрнэт-рэсурсу, што адпавядае гэтаму даменнаму імю;

даменная зона - вобласць іерархічнай прасторы даменных імёнаў глабальнай кампутарнай сеткі Інтэрнэт (далей - сетка Інтэрнэт), якая азначаецца ўнікальным даменным імем;

даменнае імя (дамен) - знакавае (літарна-лічбавае) абазначэнне, сфарміраванае ў адпаведнасці з міжнароднымі правіламі адрасавання сеткі Інтэрнэт, прызначанае для пайменаванага звароту да інтэрнэт-рэсурсу і звязанае пры яго дэлегаванні з пэўным сеткавым адрасам;

заяўнік - фізічная асоба, індывідуальны прадпрымальнік, юрыдычная асоба, якія звярнуліся па рэгістрацыю даменнага імя другога ўзроўня ці па функцыянаванне дамена трэцяга і наступнага ўзроўняў;

інтэрнэт-рэсурс - інтэрнэт-сайт, старонка інтэрнэт-сайта, вэб-партал, форум, блог, чат, дадатак да мабільнай прылады і іншыя рэсурсы, што маюць падключэнне да сеткі Інтэрнэт;

нацыянальная даменная зона - вобласць іерархічнай прасторы даменных імёнаў сеткі Інтэрнэт, якая складаецца з даменных зон ".by" і ".бел";

прыпыненне адміністравання даменнага імя - поўнае ці частковае часовае абмежаванне паўнамоцтваў уладальніка даменнага імя перадаваць правы на адміністраванне дамена, адмаўляцца ад гэтых правоў, ажыццяўляць трансфер дамена, змяняць інфармацыю для дэлегавання дамена;

прыпыненне дэлегавання даменнага імя - часовае блакаванне выкарыстання інфармацыі, якая змяшчаецца ў базе дадзеных аб дамене і серверах даменных імёнаў (DNS), што забяспечваюць яго функцыянаванне, у сеткавых адрасах, у выніку чаго губляецца магчымасць пайменаванага звароту да інтэрнэт-рэсурсу, што адпавядае такому дамену;

рэгістратар - юрыдычная асоба Рэспублікі Беларусь, якая ажыццяўляе рэгістрацыю даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне і ўдзельнічае ў фарміраванні базы дадзеных;

рэгістрацыя даменнага імя - занясенне ў базу дадзеных звестак аб дамене, яго ўладальніку і іншай інфармацыі, прадугледжанай гэтай Інструкцыяй;

сеткавы адрас - сеткавы (лагічны) ідэнтыфікатар сродку электрасувязі ў сеткі перадачы дадзеных, арганізаванай на падставе прынцыпаў пакетнай камутацыі на базе IP-пратаколу;

трансфер даменнага імя - змена рэгістратара дамена.

3. Рэгістрацыя даменных імёнаў ажыццяўляецца ў мэтах іх далейшага выкарыстання для пайменаванага звароту да інтэрнэт-рэсурсу ўладальніка дамена.

Функцыянаванне нацыянальнай даменнай зоны рэалізуецца на падставе інфармацыі, якая змяшчаецца ў базе дадзеных.

4. Даменныя імёны могуць быць першага, другога, трэцяга і наступных узроўняў. Другі і наступныя ўзроўні даменнага імя вызначаюцца парадкавым нумарам размешчанай злева ад даменнага імя першага ўзроўня ".by" ці ".бел" паслядоўнасці знакаў, раздзеленых кропкай.

5. Даменнае імя ў даменнай зоне ".by" павінна змяшчаць не менш за дзве і не больш за шэсцьдзесят тры літары лацінскага алфавіту, лічбы, знакі "злучок" ("-"), не павінна пачынацца, заканчвацца знакам "злучок" ("-"), а таксама змяшчаць знак "злучок" ("-") у трэцяй і чацвёртай пазіцыях адначасова.

Даменнае імя ў даменнай зоне ".бел" фармулюецца з выкарыстаннем літар беларускага ці рускага алфавіту, лічбаў, знакаў "злучок" ("-") і "апостраф" (" ' "), якія пры іх перакладзе ў лацінскую транслітарацыю складаюць у сукупнасці не менш за дзве і не больш за шэсцьдзесят тры літары, лічбы, знакі, не павінна пачынацца і заканчвацца знакамі "злучок" ("-") і (ці) "апостраф" ("'").

6. Не падлягае рэгістрацыі даменнае імя:

якое не адпаведае патрабаванням пункта 5 гэтай Інструкцыі;

у адносінах якога ажыццяўляецца адміністраванне;

якое змяшчае сукупнасць літар, лічбаў, знакаў і (ці) слоў (фраз), якія не адпавядаюць агульнапрынятым маральна-этычным нормам, распальваюць сацыяльную, нацыянальную, рэлігійную і расавую варожасць, прапагандуюць гвалт, жорсткасць і іншыя дзеянні, забароненыя заканадаўствам (калі іншае не прадугледжана часткай 12 гэтай Інструкцыі).

7. Пры выбары даменнага імя, у тым ліку ў выпадку яго рэгістрацыі па выніках правядзення аўкцыёну, заяўніку варта пазбягаць назваў, тоесных ці падобных да ступені змешвання з найменнямі зарэгістраваных сродкаў індывідуалізацыі ўдзельнікаў грамадзянскага звароту, тавараў (прац, паслуг), калі заяўнік не з'яўляецца ўладальнікам права на фірмовае найменне, уладальнікам таварнага знака і знака абслугоўвання, асобай, якая валодае правам карыстання геаграфічным указаннем.

Заяўнік нясе адказнасць за выбар даменнага імя, а таксама за магчымыя парушэнні правоў трэціх асоб, звязаных з выбарам і рэгістрацыяй дамена, нясе рызыку страт, абумоўленых такімі парушэннямі.

8. Узаемадзеянне адміністратара нацыянальнай даменнай зоны, тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны, рэгістратараў з уладальнікамі даменаў можа ажыццяўляцца з выкарыстаннем паштовай сувязі і (ці) шляхам накіравання электронных паведамленняў на адрас электроннай пошты, а калі ўладальнік дамена з'яўляецца абанентам сістэмы міжведамснага электроннага дакументазвароту дзяржаўных органаў (далей - СМДЗ) – пры дапамозе СМДЗ з улікам патрабаванняў заканадаўства да інфармацыі, інфарматызацыі і абароны інфармацыі.

Узаемадзеянне адміністратара нацыянальнай даменнай зоны з тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны, рэгістратарамі можа ажыццяўляцца пры дапамозе СМДЗ з улікам патрабаванняў заканадаўства да інфармацыі, інфарматызацыі і абароны інфармацыі.

Для мэт гэтай інструкцыі належным апавяшчэннем уладальніка даменнага імя прызнаецца:

накіраванне уладальніку дамена інфармацыі і (ці) дакументаў паштовай сувяззю з заказным апавяшчэннем пра атрыманне на паштовы адрас, занесены ў базу дадзеных, або пры дапамозе СМДЗ (для абанентаў СМДЗ);

накіраванне уладальніку дамена па электроннай пошце электроннага паведамлення на адрас, занесены ў базу дадзеных.

РАЗДЗЕЛ 2 
РЭГІСТРАТАР

9. Функцыі рэгістратара можа выконваць юрыдычная асоба Рэспублікі Беларусь, з якой адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны заключана дамова пра ўзаемадзеянне па форме паводле дадатка 1 і якое павінна забяспечваць наяўнасць:

чыстых актываў коштам у эквіваленце не меней 2600 базавых велічынь на падставе дадзеных бухгалтарскага балансу і разліку кошту чыстых актываў (для юрыдычных асоб, якія ўжываюць спрошчаную сістэму падаткаабкладання і вядуцуь улік у кнізе ўліку прыбыткаў і выдаткаў, - на падставе дадзеных такой кнігі) на першае чысло першага месяца квартала, у якім заключаецца пагадненне аб узаемадзеянні, а таксама на працягу ўсяго перыяду ажыццяўлення дзейнасці па рэгістрацыі даменных імёнаў;

інфармацыйнай сістэмы рэгістрацыі даменных імёнаў (далей - інфармацыйная сістэма), адпавядаючай патрабаванням паводле дадатка 2 (на дату заключэння пагаднення

аб узаемадзеянні, а таксама на працягу ўсяго перыяду ажыццяўлення дзейнасці па рэгістрацыі даменаў).

Юрыдычная асоба, якая плануе ажыццяўляць рэгістрацыю даменных імёнаў, на момант заключэння дамовы пра ўзаемадзеянне, а таксама на працягу ўсяго перыяду ажыццяўлення дзейнасці па рэгістрацыі даменаў павінна з'яўляцца абанентам СМДО.

10. Юрыдычная асоба, якая плануе ажыццяўляць рэгістрацыю даменных імёнаў, звяртаецца да тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны для правядзення выпрабаванняў інфармацыйнай сістэмы на прадмет яе ўзаемадзеяння з комплексам праграмна-тэхнічных сродкаў тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны, якія забяспечваюць вядзенне базы дадзеных (далей - праграмна-тэхнічны комплекс).

Па выніках правядзення выпрабаванняў тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны накіроўвае юрыдычнай асобе, якая плануе ажыццяўляць рэгістрацыю даменных імёнаў, і адміністратару нацыянальнай даменнай зоны акты аб выніках правядзення выпрабаванняў.

11. Пагадненне аб узаемадзеянні заключаеццца пасля прадастаўлення адміністратару нацыянальнай даменнай зоны:

11.1. тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны – акту пра вынікі правядзення выпрабаванняў, які змяшчае выснову пра адпаведнасць інфармацыйнай сістэмы юрыдычнай асобы, якая плануе ажыццяўляць рэгістрацыю даменных імёнаў, патрабаванням згодна з дадаткам 2 у частцы ўзаемадзеяння з праграмна-тэхнічным комплексам;

11.2. юрыдычнай асобай, якая плануе ажыццяўляць рэгістрацыю даменных імёнаў:

бухгалтарскага балансу і разліку кошту чыстых актываў (юрыдычнай асобай, якая ўжывае спрошчаную сістэму падаткаабкладання і вядзе ўлік у кнізе ўліку прыбыткаў і выдаткаў, - выпіскі з такой кнігі) па стане на першае чысло першага месяца квартала, у якім заключаецца пагадненне аб узаемадзеянні, якія пацвярджаюць кошт яго чыстых актываў;

засведчанай копіі атэстата адпаведнасці сістэмы абароны інфармацыі, інфармацыйнай сістэмы патрабаванням да абароны інфармацыі;

дакументы, якія пацвярджаюць падключэнне і наяўнасць доступу да СМДЗ.

12. Пасля заключэння пагаднення аб узаемадзеянні юрыдычная асоба, якая плануе ажыццяўляць рэгістрацыю даменных імёнаў, набывае статут рэгістратара і атрымлівае доступ да базы дадзеных для выканання функцый рэгістратара.

13. Рэгістратар абавязаны:

прадастаўляць адміністратару нацыянальнай даменнай зоны, тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны па іх запытах у тэрмін да сямі працоўных дзён неабходную інфармацыю і (ці) дакументы па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў;

прадастаўляць адміністратару нацыянальнай даменнай зоны па яго запыце ў тэрмін да сямі працоўных дзён неабходную інфармацыю і (ці) дакументы па пытаннях адпаведнасці рэгістратара і яго інфармацыйнай сістэмы патрабаванням гэтай Інструкцыі;

забяспечваць выкананне патрабаванняў заканадаўства аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі (уключаючы персанальныя дадзеныя) пры яе атрыманні, зборы, апрацоўцы, назапашванні, захоўванні, перадачы і прадастаўленні, карыстанні інфармацыяй, у тым ліку пры ўзаемадзеянні з уладальнікамі даменаў, функцыянаванні інфармацыйнай сістэмы і яе ўзаемадзеяння з праграмна-тэхнічным комплексам;

на працягу трох гадоў з моманту заканчэння тэрміну дзеяння дамовы на рэгістрацыю даменнага імя, калі больш працяглы тэрмін не прадугледжаны заканадаўствам у сферы архіўнай справы і справаводства, захоўваць заяўкі і дамовы на рэгістрацыю даменных імёнаў, інфармацыю аб рэгістрацыі даменных імёнаў трэцяга і наступных узроўняў (дата заключэння і нумар дамовы, тэрмін дзеяння, звесткі пра асобу, якая падпісала дамову ад імя заяўніка), іншую інфармацыю, якая ідэнтыфікуе заяўнікаў, звесткі аб ўладальніках даменаў, звесткі і дакументы, звязаныя з перадачай правоў на адміністраванне даменаў;

у выпадку ліквідацыі ці спынення дзейнасці па рэгістрацыі даменных імёнаў (у тым ліку пры аднабаковай адмове адміністратара нацыянальнай даменнай зоны ад выканання дамовы аб узаемадзеянні) перадаць тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны інфармацыю аб дамовах на рэгістрацыю даменных імёнаў, аб рэгістрацыі даменных імёнаў трэцяга і наступных узроўняў (дата заключэння і нумар дамовы, тэрмін дзеяння, звесткі аб асобе, якая падпісала дамову ад імя заяўніка), іншую інфармацыю, якая ідэнтыфікуе заяўнікаў, звесткі аб ўладальніках даменаў і аб перадачы правоў на адміністраванне даменаў, архіўную базу дадзеных заявак;

выконваць іншыя патрабаванні гэтай інструкцыі і іншага заканадаўства па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, умовы пагаднення аб узаемадзеянні.

14. Рэгістратар не мае права ажыццяўляць рэгістрацыю даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне адносна самога сябе.

РАЗДЗЕЛ 3 
РЭГІСТРАЦЫЯ ДАМЕННЫХ ІМЁНАЎ*

15. Для рэгістрацыі дамена ў нацыянальнай даменнай зоне заяўнік заключае з рэгістратарам дамову на рэгістрацыю даменнага імя (далей - дамова на рэгістрацыю).

16. Дамовы на рэгістрацыю з заяўнікамі – юрыдычнымі асобамі Рэспублікі Беларусь, індывідуальнымі прадпрымальнікамі Рэспублікі Беларусь, а таксама фізічнымі асобамі, якія стала пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, заключаюцца і выконваюцца непасрэдна рэгістратарам.

Рэгістратар з улікам патрабаванняў заканадаўства, у тым ліку гэтай Інструкцыі, мае права даручаць замежным юрыдычным асобам заключаць дамовы, якія прадугледжваюць рэгістрацыю даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне адносна заяўнікаў-нерэзідэнтаў**. Правы і абавязкі па такіх дамовах, заключаных па даручэнні рэгістратара замежнай юрыдычнай асобай, павінны ўзнікаць непасрэдна ў рэгістратара.

Звесткі пра замежную юрыдычную асобу, указаную ў частцы другой гэтага пункта, у аб'ёме, прадугледжаным абзацам чацвёртым часткі першай пункта 18 гэтай Інструкцыі, уносяцца рэгістратарам у базу дадзеных пры рэгістрацыі адпаведнага даменнага імя.

____________________

* У раздзелах 3-9 гэтай інструкцыі пад тэрмінамі "даменнае імя", "дамен" разумеецца даменнае імя (дамен) другога ўзроўню.

** Для мэт гэтай інструкцыі пад нерэзідэнтам разумеюцца замежныя юрыдычныя асобы, замежныя індывідуальныя прадпрымальнікі, грамадзяне або падданныя замежнай дзяржавы, асобы без грамадзянства (падданства), якія не маюць дазволу на сталае пражыванне ў Рэспубліцы Беларусь.

17. Дамова на рэгістрацыю заключаецца ў пісьмовай форме.

Прыняцце заяўнікам прапановы рэгістратара пра заключэнне дамовы на рэгістрацыю можа быць выяўлена ў адпаведнасці з пунктам 3 артыкула 404, пунктам 3 артыкула 408 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Абавязацельства рэгістратара па рэгістрацыі даменнага імя па дамове на рэгістрацыю ўзнікае з моманту атрымання рэгістратарам аформленай у адпаведнасці з гэтай інструкцыяй заяўкі заяўніка і аплаты за рэгістрацыю дамена.

Заяўка можа быць пададзена ў электронным выглядзе ў парадку, акрэсленым у дамове на рэгістрацыю (у прапанове рэгістратара пра заключэнне дамовы на рэгістрацыю).

Рэгістратар у дзень узнікнення абавязацельства па рэгістрацыі рэгіструе даменнае імя праз занясенне ў базу дадзеных звестак аб дамене, яго ўладальніку і іншай інфармацыі, прадугледжанай гэтай Інструкцыяй.

18. У заяўцы на рэгістрацыю даменнага імя заяўнік абавязаны паказаць наступныя дакладныя звесткі, якія падлягаюць занясенню ў базу дадзеных:

фізічная асоба – прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца), месца жыхарства (паштовы адрас), дадзеныя дакумента, які засведча асобу (тып дакумента, серыя (пры наяўнасці) і нумар, ідэнтыфікацыйны нумар (пры наяўнасці), дата выдачы, назва органа, які выдаў), адрас электроннай пошты, кантактны тэлефон;

індывідуальны прадпрымальнік – звесткі, паказаныя ў абзацы другім гэтай часткі, а таксама звесткі аб дзяржаўнай рэгістрацыі (рэгістрацыйны ці іншы ідэнтыфікацыйны нумар, назва органа (арганізацыі), які, ажыццявіў дзяржаўную рэгістрацыю, дата рэгістрацыі, нумар рашэння (пры наяўнасці));

юрыдычная асоба – поўнае найменне, месца знаходжання (паштовы адрас), звесткі аб дзяржаўнай рэгістрацыі (рэгістрацыйны ці іншы ідэнтыфікацыйны нумар, назва органа (арганізацыі), які ажыццявіў дзяржаўную рэгістрацыю, дата рэгістрацыі, нумар рашэння (пры наяўнасці)), уліковы нумар плацельшчыка (пры наяўнасці), адрас электроннай пошты, кантактны тэлефон, прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) кіраўніка.

Да занясення звестак у базу дадзеных рэгістратар мае права запатрабаваць, а заяўнік абавязаны прадставіць дакументы, якія пацвярджаюць дакладнасць звестак, паказаных у заяўцы. У такім выпадку абавязацельства рэгістратара па рэгістрацыі дамена ўзнікае пасля прадстаўлення заяўнікам пацвярджаючых дакументаў.

19. Правы на адміністраванне дамена ўзнікаюць з моманту занясення рэгістратарам у базу дадзеных звестак аб дамене і яго ўладальніку.

Тэрмін дзеяння правоў на адміністраванне дамена не можа перавышаць тэрміна дзеяння рэгістрацыі даменнага імя.

20. Пры вырашэнні спрэчак, звязаных з чарговасцю ўзнікнення правоў на адміністраванне даменнага імя, пры іншых роўных умовах прыярытэт вызначаецца па даце і часу ажыццяўлення заяўнікам усіх дзеянняў, неабходных для ўзнікнення абавязацельства рэгістратара па рэгістрацыі даменнага імя.

21. Тэрмін дзеяння рэгістрацыі даменнага імя складае па выбары заяўніка адзін ці два гады і паказваецца ў заяўцы на рэгістрацыю дамена.

Заканчэнне тэрміна дзеяння дамовы на рэгістрацыю вызначаецца заканчэннем тэрміна дзеяння рэгістрацыі даменнага імя.

22. Тэрмін дзеяння рэгістрацыі дамена можа быць падоўжаны неабмежаваную колькасць разоў пры дапамозе падаўжэння дамовы на рэгістрацыю кожны раз на адзін ці два гады па выбары ўладальніка дамена.

Рэгістратар не пазней чым за адзін месяц да заканчэння тэрміну дзеяння дамовы на рэгістрацыю накіроўвае ўладальніку дамена напамінак пра заканчэнне тэрміну дзеяння дамовы на рэгістрацыю і магчымасці яго падаўжэння.

Уладальнік дамена мае права накіраваць заяўку на падаўжэнне дамовы на рэгістрацыю і аплаціць падаўжэнне тэрміну дзеяння рэгістрацыі дамена не раней чым за два месяца да заканчэння тэрміну дзеяння бягучай рэгістрацыі.

23. Дамова на рэгістрацыю лічыцца падоўжанай пасля атрымання рэгістратарам ад уладальніка дамена заяўкі на падаўжэнне і аплаты за падаўжэнне тэрміну дзеяння рэгістрацыі дамена.

Звесткі пра падаўжэнне тэрміну дзеяння рэгістрацыі даменнага імя ўносяцца рэгістратарам у базу дадзеных.

24. Калі на дату заканчэння тэрміну дзеяння дамовы на рэгістрацыю ўладальнік дамена не ажыццявіў дзеянняў па яго падаўжэнні, рэгістратар анулёўвае запіс аб рэгістрацыі даменнага імя.

25. У выпадку заканчэння тэрміну дзеяння рэгістрацыі даменнага імя ў перыяд, калі адміністраванне дамена было прыпынена, тэрмін дзеяння рэгістрацыі падаўжаецца да заканчэння перыяду такога прыпынення, калі іншае не акрэслена ў адпаведным рашэнні аб прыпыненні адміністравання дамена.

26. Калі ў перыяд тэрміна дзеяння дамовы на рэгістрацыю рэгістрацыйным органам прынята рашэнне аб занясенні запісу ў Адзіны дзяржаўны рэгістр юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў аб выключэнні з гэтага рэгістра ўладальніка дамена (юрыдычнай асобы ці індывідуальнага прадпрымальніка) у сувязі з ліквідацыяй (спыненнем дзейнасці), абавязацельствы рэгістратара па дамове на рэгістрацыю з такім уладальнікам дамена спыняюцца, а запіс пра рэгістрацыю даменнага імя рэгістратарам анулёўваецца.

27. Уладальнік даменнага імя абавязаны:

прытрымлівацца мэтаў рэгістрацыі даменаў, названых ў часты першай пункта 3 гэтай Інструкцыі;

інфармаваць рэгістратара аб усіх зменах звестак аб ўладальніку дамена, занесеных у базу дадзеных, у тэрмін не пазней сямі працоўных дзён з моманту такіх змен;

у тэрмін да сямі працоўных дзён па запыце рэгістратара і (ці) адміністратара нацыянальнай даменнай зоны прадставіць дакументы, якія пацвярджаюць дакладнасць звестак аб ўладальніку дамена і іншай інфармацыі, занесенай у базу дадзеных (уключаючы дакумент, які сведчыць асобу, - для фізічных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, дакументы аб дзяржаўнай рэгістрацыі (пры неабходнасці выпіска з гандлёвага рэгістра краіны ўстановы ці іншы эквівалентны доказ юрыдычнага статуту ў адпаведнасці з заканадаўствам краіны ўстановы (рэгістрацыі)) - для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў);

не пазней дня, наступнага за днём атрымання ад уладальніка адпаведнага дамена трэцяга і наступных узроўняў звестак, якія падлягаюць занясенню ў базу дадзеных, перадаваць такія звесткі рэгістратару;

выконваць іншыя абавязкі, прадугледжаныя гэтай інструкцыяй і іншым заканадаўствам па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, а таксама дамовай на рэгістрацыю.

28. У перыяд дзеяння дамовы на рэгістрацыю рэгістратар забяспечвае у адноснах зарэгістраванага дамена:

занясенне ў адпаведнасці з патрабаваннямі гэтай інструкцыі звестак у базу дадзеных, у тым ліку на падставе заявак уладальніка дамена;

належнае ўзаемадзеянне інфармацыйнай сістэмы рэгістратара з праграмна-тэхнічным комплексам;

выкананне іншых абавязкаў, прадугледжаных гэтай інструкцыяй і іншым заканадаўствам па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, а таксама дамовай на рэгістрацыю.

РАЗДЗЕЛ 4 
ПРЫПЫНЕННЕ АДМІНІСТРАВАННЯ 
ДАМЕННАГА ІМЯ

29. Адміністраванне даменнага імя можа быць прыпынена:

адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны ў выпадках, прадугледжаных гэтай Інструкцыяй;

судом пры разглядзе спраў, звязаных з рэгістрацыяй і (ці) выкарыстаннем даменнага імя;

судовым выканаўцам у рамках прыняцця ва ўстаноўленым парадку захадаў па забеспячэнні выканання выканаўчага дакумента (забарона даўжніку (уладальніку дамена) ажыццяўляць пэўныя дзеянні).

30. Рашэнне адміністратара нацыянальнай даменнай зоны аб прыпыненні (адмене прыпынення) адміністравання дамена афармляецца ў выглядзе ліста на бланку, падпісваецца кіраўніком ці яго намеснікам і накіроўваецца рэгістратару і ўладальніку дамена.

31. Пры атрыманні звестак аб прыпыненні (адмене прыпынення) адміністравання дамена рэгістратар у дзень атрымання такіх звестак прымае захады па часовым блакаванні (адмене блакавання) тэхнічнай магчымасці змены адпаведнай інфармацыі, занесенай у базу дадзеных адносна даменнага імя. Пры неабходнасці такія меры могуць быць рэалізаваны адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

РАЗДЗЕЛ 5 
ДЭЛЕГАВАННЕ ДАМЕННАГА ІМЯ

32. Дэлегаванне дамена рэалізуецца на падставе інфармацыі, занесенай рэгістратарам у базу дадзеных па заяўцы ўладальніка дамена (заяўніка).

У заяўцы паказваюцца звесткі аб звязаных з даменам серверах даменных імёнаў (DNS), якія забяспечваюць яго функцыянаванне, і (ці) сеткавых адрасах.

33. Уладальнік дамена ў межах тэрміна дзеяння дамовы на рэгістрацыю мае права накіроўваць рэгістратару заяўкі аб змене інфармацыі для дэлегавання дамена (у тым ліку на прыпыненне ці аднаўленне дэлегавання дамена), за выключэннем перыядаў, калі адміністраванне і (ці) дэлегаванне дамена прыпынены ў адпаведнасці з гэтай Інструкцыяй.

34. Дэлегаванне дамена можа быць прыпынена:

адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны ў выпадках, прадугледжаных гэтай Інструкцыяй;

судом пры разглядзе спраў, звязаных з рэгістрацыяй і (ці) выкарыстаннем даменнага імя;

судовым выканаўцам у рамках прыняцця ва ўстаноўленым парадку захадаў па забеспячэнні выканання выканаўчага дакумента (забарона рэгістратару ажыццяўляць пэўныя дзеянні ці выконваць абавязацельствы адносна даўжніка (уладальніка дамена)).

35. Рашэнне адміністратара нацыянальнай даменнай зоны аб прыпыненні (адмене прыпынення) дэлегаванна дамена афармляецца ў выглядзе ліста на бланку, падпісваецца кіраўніком ці яго намеснікам і накіроўваецца рэгістратару і ўладальніку дамена.

36. Пры атрыманні звестак аб прыпыненні (адмене прыпынення) дэлегавання дамена рэгістратар у дзень атрымання такіх звестак прымае захады па часовым блакаванні (адмене блакавання) тэхнічнай магчымасці выкарыстання інфармацыі, занесенай у базу дадзеных, для пайменаванага звароту да інтэрнэт-рэсурсу, які адпавядае дамену. Пры неабходнасці такія захады могуць быць рэалізаваны адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

37. Рэгістратар ажыццяўляе дзеянні па прыпыненні дэлегавання дамена ў выпадку, прадугледжаным абзацам першым часткі трэцяй пункта 44 гэтай Інструкцыі.

38. Дэлегаванне дамена спыняецца рэгістратарам:

у выпадку анулявання запісу аб рэгістрацыі даменнага імя;

на падставе рашэння суда.

РАЗДЗЕЛ 6 
ТРАНСФЕР ДАМЕННАГА ІМЯ

39. Трансфер даменнага імя ажыццяўляецца на падставе заявак уладальніка дамена, накіраваных рэгістратару, з якім заключана дамова на рэгістрацыю, і рэгістратару, з якім плануецца заключэнне новай дамовы на рэгістрацыю.

Пры трансферы дамена ўладальнік дамена заключае з новым рэгістратарам дамову на рэгістрацыю з тэрмінам дзеяння да заканчэння тэрміну дзеяння рэгістрацыі даменнага імя, прадугледжанага дамовай на рэгістрацыю з ранейшым рэгістратарам.

Аперацыя па трансферы дамена (уключаючы заключэнне дамовы на рэгістрацыю з новым рэгістратарам) ажыццяўляецца на працягу сямі працоўных дзён з моманту атрымання заяўкі ўладальніка дамена дзеючым рэгістратарам.

40. У выпадку прыняцця рашэння аб ліквідацыі ці спыненні дзейнасці па рэгістрацыі даменных імёнаў (у тым ліку пры аднабаковай адмове адміністратара нацыянальнай даменнай зоны ад выканання пагаднення аб ўзаемадзеянні) рэгістратар абавязаны на працягу 10 працоўных дзён апавясціць уладальнікаў даменаў аб неабходнасці трансферу.

Уладальнікі даменаў на працягу 10 працоўных дзён з моманту атрымання апавяшчэння рэгістратара маюць права ажыццявіць аперацыю па трансферы.

Пасля заканчэння тэрміну, названага ў частцы другой гэтага пункта, забеспячэнне функцыянавання даменных імёнаў, адносна якіх не адбыўся трансфер, перадаецца рэгістратарам тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны.

Калі ў перыяд тэрміну дзеяння рэгістрацыі дамена, забеспячэнне функцыянавання якога перададзена тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны, яго ўладальнік не заключыць дамову на рэгістрацыю з новым рэгістратарам, тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны анулёўвае запіс аб рэгістрацыі даменнага імя.

РАЗДЗЕЛ 7 
ПЕРАДАЧА ПРАВОЎ НА АДМІНІСТРАВАННЕ ДАМЕННАГА ІМЯ, АДМОВА АД ТАКІХ ПРАВОЎ

41. Правы на адміністраванне дамена, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі, могуць быць перададзены ўладальнікам дамена іншай асобе па дамове аб перадачы (уступцы) такіх правоў, на падставе рашэння суда, а таксама могуць перайсці ў спадчыну або ў парадку правапераемства пры рэарганізацыі юрыдычнай асобы.

42. Перадача правоў на адміністраванне дамена па дамове магчымая толькі ў межах тэрміна дзеяння рэгістрацыі даменнага імя.

Для занясення ў базу дадзеных звестак аб перадачы правоў на адміністраванне дамена па дамове ўладальнік дамена падае рэгістратару заяўку на перадачу такіх правоў і дамову аб перадачы (уступцы) правоў на адміністраванне дамена, а асоба, якой перадаюцца гэтыя правы, - заяўку, якая змяшчае згоду прыняць правы па дамове, а таксама звесткі ў аб'ёме, прадугледжаным часткай першай пункта 18 гэтай Інструкцыі.

З моманту занясення рэгістратарам у базу дадзеных звестак аб новым уладальніку дамена ў новага ўладальніка дамена ўзнікаюць правы на яго адміністраванне, пры гэтым узаемныя правы і абавязкі бакоў па дамове на рэгістрацыю дзейнічаюць з улікам змены ўладальніка дамена.

43. Звесткі аб змене ўладальніка дамена могуць быць занесены ў базу дадзеных на падставе рашэння суда.

Рэгістратар мае права запытаць ва ўладальніка дамена, да якога перайшлі правы на адміністраванне даменнага імя на падставе рашэння суда, звесткі аб ім у аб'ёме, прадугледжаным часткай першай пункта 18 гэтай Інструкцыі.

Правы на адміністраванне дамена ўзнікаюць у новага ўладальніка дамена з моманту занясення рэгістратарам такіх звестак у базу дадзеных, калі іншае не ўстаноўлена рашэннем суда.

44. Пераход правоў на адміністраванне дамена ў спадчыну магчымы ў выпадку ўступлення ў спадчыну і перадачы спадчыннікам у межах тэрміну дзеяння рэгістрацыі даменнага імя рэгістратару дакументаў, якія пацвярджаюць уступленне ў спадчыну. Пры гэтым у выпадку смерці ўладальніка дамена тэрмін дзеяння рэгістрацыі даменнага імя можа быць падоўжаны ў парадку, аналагічным устаноўленаму ў пунктах 22 і 23 гэтай Інструкцыі, па заяве зацікаўленай асобы ў рамках прыняцця ў адпаведнасці з заканадаўствам мер па ахове правоў на адміністраванне дамена і кіраванню імі ў складзе спадчыны.

Для занясення ў базу дадзеных звестак аб пераходзе правоў на адміністраванне дамена ў спадчыну спадчыннік падае рэгістратару заяўку, якая змяшчае звесткі ў аб'ёме, прадугледжаным часткай першай пункта 18 гэтай Інструкцыі, а таксама дакументы, якія пацвярджаюць уступленне ў спадчыну.

Пры наяўнасці ў рэгістратара звестак аб смерці уладальніка дамена рэгістратар у разумны тэрмін па кантактных дадзеных уладальніка дамена, занесеных у базу дадзеных, накіроўвае па электроннай пошце і паштовай сувяззю апавяшчэнне з прапановай прыняць захады па ахове правоў на адміністраванне дамена і кіраванню імі ў складзе спадчыны. У выпадку непрыняцця такіх захадаў на працягу 10 працоўных дзён з моманту накіравання апошняга апавяшчэння рэгістратар прыпыняе дэлегаванне адпаведнага даменнага імя. Аднаўленне дэлегавання гэтага дамена ажыццяўляецца рэгістратарам у выпадку:

уступлення ў спадчыну і ажыццяўлення спадчыннікам дзеянняў, неабходных для перадачы правоў на адміністраванне дамена ў парадку, устаноўленым часткамі першай і другой гэтага пункта;

прыняцця ў адпаведнасці з заканадаўствам захадаў па ахове правоў на адміністраванне дамена і кіраванню імі ў складзе спадчыны.

У выпадку не прадастаўлення рэгістратару ў перыяд тэрміна дзеяння рэгістрацыі даменнага імя дакументаў, неабходных для занясення ў базу дадзеных звестак аб пераходзе правоў на адміністраванне дамена ў спадчыну, рэгістратар анулёўвае запіс пра рэгістрацыю даменнага імя.

45. Для занясення ў базу дадзеных звестак аб пераходзе правоў на адміністраванне дамена ў парадку правапераемства пры рэарганізацыі юрыдычнай асобы правапераемнік падае рэгістратару заяўку з указаннем звестак у аб'ёме, прадугледжаным абзацам чацвёртым часткі першай пункта 18 гэтай Інструкцыі, а таксама дакументы, якія пацвярджаюць факт правапераемства (дакументы аб дзяржаўнай рэгістрацыі, перадатачны акт ці раздзяляльны баланс ці завераную выпіску з іх, што дазваляе рэгістратару вызначыць факт правапераемства). Правы на адміністраванне дамена ўзнікаюць у новага ўладальніка дамена з моманту занясення рэгістратарам такіх звестак у базу дадзеных.

46. Рэгістратар уносіць у базу дадзеных звесткі аб новым уладальніку дамена не пазней дня, наступнага за днём атрымання заяўкі (пры неабходнасці) і дакументаў, якія пацвярджаюць перадачу (змену, пераход) правоў на адміністраванне дамена ў адпаведнасці з гэтай Інструкцыяй.

47. Уладальнік дамена мае права адмовіцца ад правоў на адміністраванне дамена ў любы момант тэрміну дзеяння рэгістрацыі дамена, за выключэннем перыяду прыпынення адміністравання дамена.

Для адмовы ад правоў на адміністраванне дамена ўладальнік дамена накіроўвае рэгістратару заяўку.

Адмова ад правоў на адміністраванне дамена з'яўляецца аднабаковай адмовай уладальніка дамена ад выканання дамовы на рэгістрацыю і прыводзіць да анулявання рэгістратарам запісу пра рэгістрацыю даменнага імя.


РАЗДЗЕЛ 8 
МЕРЫ РЭАГАВАННЯ НА ПАРУШЭННІ ПАРАДКУ РЭГІСТРАЦЫІ ДАМЕННЫХ ІМЁНАЎ

48. Парушэннямі парадку рэгістрацыі даменных імёнаў (далей, калі не паказана іншае, - парушэнні) прызнаецца невыкананне рэгістратарам, заяўнікам і (ці) уладальнікам дамена патрабаванняў, прадугледжаных гэтай інструкцыяй і іншым заканадаўствам па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, у тым ліку:

незахаванне ўладальнікам дамена мэт рэгістрацыі дамена, паказаных у частцы першай пункта 3 гэтай Інструкцыі;

незахаванне пры рэгістрацыі дамена патрабаванняў пунктаў 6, 16 і 17 гэтай інструкцыі ;

наяўнасць у базе дадзеных няпоўных і (ці) недакладных звестак пра ўладальніка дамена, а таксама незахаванне патрабаванняў да іх актуалізацыі;

непрадастаўленне ўладальнікам дамена па запыце адміністратара нацыянальнай даменнай зоны і (ці) рэгістратара пацвярджальных дакументаў (абзац чацвёрты пункта 27 гэтай інструкцыі );

невыкананне ўладальнікам дамена патрабаванняў адносна ніжэйстаячых даменных імёнаў, прадугледжаных часткай 10 гэтай інструкцыі ;

парушэнне іншых патрабаванняў гэтай інструкцыі пры занясенні звестак у базу дадзеных, адміністраванні, дэлегаванні даменнага імя (у тым ліку ў выпадках іх прыпынення), трансферы дамена, перадачы правоў на яго адміністраванне.

49. Пры выяўленні парушэння адміністратар нацыянальнай даменнай зоны накіроўвае рэгістратару апавяшчэнне.

У адпаведнасці з кампетэнцыяй, вызначанай заканадаўствам, апавяшчэнне пра выяўленае парушэнне таксама маюць права накіроўваць рэгістратару суды і дзяржаўныя органы.

Іншыя юрыдычныя асобы, індывідуальныя прадпрымальнікі, фізічныя асобы, у тым ліку праваўладальнікі зарэгістраваных сродкаў індывідуалізацыі ўдзельнікаў грамадзянскага звароту, тавараў (прац, паслуг), мае права звяртацца да рэгістратара з апавяшчэннем аб парушэнні толькі пры наяўнасці рашэння суда, якое ўступіла ў законную сілу і пацвярджае парушэнне. Такое апавяшчэнне павінна змяшчаць прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца), адрас месца жыхарства фізічнай асобы ці індывідуальнага прадпрымальніка або поўнае найменне і месца знаходжання юрыдычнай асобы, указанне на даменнае імя, выкладанне сутнасці парушэння, асабісты подпіс фізічнай асобы або подпіс індывідуальнага прадпрымальніка або подпіс кіраўніка (упаўнаважанай ім асобы) юрыдычнай асобы.

Калі парушэнні зыходзяць ад рэгістратара, ён абавязаны ліквідаваць іх у тэрмін, які не перавышае сямі працоўных дзён з моманту атрымання апавяшчэння.

Калі парушэнні зыходзяць ад уладальніка дамена, рэгістратар на падставе апавяшчэння не пазней працоўнага дня, наступнага за днём яго атрымання, інфармуе ўладальніка дамена аб парушэннях, які абавязаны ліквідаваць дапушчаныя парушэнні ў тэрмін, які не перавышае сямі працоўных дзён з моманту атрымання ім інфармацыі аб парушэннях.

Рэгістратар забяспечвае накіраванне адміністратару нацыянальнай даменнай зоны звестак аб выніках ліквідацыі парушэнняў з прыкладаннем пацвярджальных дакументаў.

50. Пры самастойным выяўленні парушэнняў, якія зыходзяць ад уладальніка дамена, рэгістратар інфармуе ўладальніка дамена аб такіх парушэннях.

Уладальнік дамена абавязаны ліквідаваць дапушчаныя парушэнні ў тэрмін, які не перавышае сямі працоўных дзён з моманту атрымання ім інфармацыі аб парушэннях.

Калі выяўленыя рэгістратарам парушэння своечасова не ліквідаваны ўладальнікам дамена, рэгістратар накіроўвае адміністратару нацыянальнай даменнай зоны звесткі аб такіх парушэннях з прыкладаннем пацвярджальных дакументаў.

51. Звесткі аб парушэннях уносяцца рэгістратарам у базу дадзеных.

52. Пры выяўленні парушэнняў і (ці) атрыманні звестак аб парушэннях адміністратар нацыянальнай даменнай зоны мае права прыпыніць адміністраванне і (ці) дэлегаванне дамена.

53. У мэтах аб'ектыўнай ацэнкі акалічнасцяў парушэнняў уладальнік дамена мае права прадстаўляць рэгістратару адпаведныя тлумачэнні, у тым ліку адносна парушэнняў, ліквідаваць якія немагчыма.

54. Адміністратар нацыянальнай даменнай зоны мае права анулёўваць запіс аб рэгістрацыі даменнага імя ў выпадку:

не ліквідацыі рэгістратарам і (ці) уладальнікам дамена парушэнняў ва ўстаноўлены тэрмін;

выяўленні факту паўторнага парушэння адносна аднаго і таго ж даменнага імя з боку ўладальніка дамена (на працягу 12 месяцаў запар пасля інфармавання рэгістратарам аб ліквідацыі папярэдняга парушэння).

55. Рашэнне адміністратара нацыянальнай даменнай зоны аб ануляванні запісу аб рэгістрацыі даменнага імя афармляецца ў выглядзе ліста на бланку, падпісваецца кіраўніком ці яго намеснікам і накіроўваецца рэгістратару і ўладальніку дамена.

56. Пры атрыманні рашэння адміністратара нацыянальнай даменнай зоны аб ануляванні запісу аб рэгістрацыі даменнага імя рэгістратар прымае неабходныя арганізацыйна-тэхнічныя меры па яго рэалізацыі. Пры неабходнасці такія меры могуць быць прыняты адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

Пры ануляванні запісу аб рэгістрацыі даменнага імя дамова на рэгістрацыю і абавязацельствы рэгістратара па ёй спыняюцца.

РАЗДЗЕЛ 9 
АСАБЛІВАСЦІ ЗАКЛЮЧЭННЯ ДАМОВЫ НА 
РЭГІСТРАЦЫЮ ДАМЕННАГА ІМЯ ШЛЯХАМ ПРАВЯДЗЕННЯ АЎКЦЫЁНУ

57. Калі іншае не ўстаноўлена гэтай Інструкцыяй, дамова на рэгістрацыю даменнага імя, запіс аб рэгістрацыі якога ануляваны, заключаецца шляхам правядзення аўкцыёну.

Аўкцыён праводзіцца тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны. Парадак правядзення аўкцыёну вызначаецца тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны па ўзгадненні з адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

58. Грашовыя сродкі, якія падлягаюць аплаце асобай, якая набыла права на заключэнне дамовы на рэгістрацыю па выніках аўкцыёну, акрамя кошту рэгістрацыі даменнага імя, накіроўваюцца такой асобай згодна з яго выбарам на дабрачынныя рахункі ўстаноў, што забяспечваюць умовы для пражывання і ўтрымання дзяцей-сірот, дзяцей, пакінутых без апекі бацькоў, дзяцей-інвалідаў, дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, у якасці ахвяравання без заключэння ў пісьмовай форме адпаведнай дамовы.

59. Калі даменнае імя выстаўлялася на аўкцыён, але на яго не было зроблена ніводнай стаўкі, тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны здымае дамен з аўкцыёну. Пасля гэтага даменнае імя становіцца даступным для рэгістрацыі на агульных падставах.

60. Тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны мае права не выстаўляць на аўкцыён даменныя імёны, запіс пра рэгістрацыю якіх ануляваны, калі яны з'яўляюцца тоеснымі ці падобнымі да ступені змешвання з найменнямі зарэгістраваных сродкаў індывідуалізацыі ўдзельнікаў грамадзянскага звароту, тавараў (прац, паслуг). Такія дамены могуць быць зарэгістраваны па заяве праваўладальніка, які прадставіў дакументы, што пацвярджаюць яго правы на адпаведны сродак індывідуалізацыі.

РАЗДЗЕЛ 10 
АСАБЛІВАСЦІ РЭГІСТРАЦЫІ ДАМЕННЫХ ІМЁНАЎ 
ТРЭЦЯГА І НАСТУПНЫХ УЗРОЎНЯЎ*

61. Рэгістрацыя даменаў трэцяга і наступнага ўзроўняў (далей - ніжэйстаячы дамен) дапушчаецца пры наяўнасці зарэгістраванага дамена адпаведна другога і наступнага ўзроўняў.

62. Уладальнікам ніжэйстаячага дамена могуць выступаць:

уладальнік дамена другога ўзроўню;

заяўнік, які заключыў з уладальнікам дамена другога ўзроўню дамову на забеспячэнне функцыянавання ніжэйстаячага дамена. Пры гэтым уладальнікам наступных ніжэйстаячых даменаў можа з'яўляцца толькі гэта асоба.

63. Умовы рэгістрацыі ніжэйстаячых даменаў з улікам патрабаванняў гэтай інструкцыі павінны быць вызначаны ў дамове на рэгістрацыю адпаведнага дамена другога ўзроўню.

64. Для рэгістрацыі ніжэйстаячага дамена адносна самога сябе ўладальнік дамена другога ўзроўню падае рэгістратару заяўку, у якой указвае ніжэйстаячае даменнае імя.

Для рэгістрацыі ніжэйстаячага дамена адносна заяўніка, які заключыў з уладальнікам дамена другога ўзроўню дамову на забеспячэнне функцыянавання ніжэйстаячага дамена, уладальнік дамена другога ўзроўню падае рэгістратару заяўку, у якой паказвае дакладныя звесткі:

аб ніжэйстаячым дамене і яго ўладальніку (у аб'ёме, вызначаным часткай першай пункта 18 гэтай інструкцыі );

аб дамове на забеспячэнне функцыянавання ніжэйстаячага дамена (дата заключэння і нумар, тэрмін дзеяння, звесткі аб асобе, якая падпісала яе ад імя заяўніка).

Абавязацельства рэгістратара па рэгістрацыі ніжэйстаячага дамена ўзнікае з моманту атрымання рэгістратарам аформленай у адпаведнасці з гэтай інструкцыяй заяўкі ўладальніка дамена другога ўзроўню. Рэгістратар у дзень узнікнення такога абавязацельства рэгіструе ніжэйстаячы дамен пры дапамозе занясення ў базу дадзеных звестак аб дамене і яго ўладальніку.

65. Функцыянаванне ніжэйстаячага дамена дапускаецца, а правы на яго адміністраванне ўзнікаюць з моманту занясення рэгістратарам у базу дадзеных звестак аб дамене і яго ўладальніку.

66. Тэрмін дзеяння рэгістрацыі ніжэйстаячага дамена не павінен перавышаць тэрміну дзеяння рэгістрацыі адпаведнага дамена папярэдняга ўзроўню.

67. Трансфер дамена другога ўзроўню выклікае трансфер усіх ніжэйстаячых даменаў.

68. Уладальнік ніжэйстаячага дамена, які заключыў з уладальнікам дамена другога ўзроўню дамову на забеспячэнне функцыянавання ніжэйстаячага дамена, абавязаны:

інфармаваць уладальніка дамена другога ўзроўню аб усіх зменах звестак аб уладальніку ніжэйстаячага дамена, занесеных у базу дадзеных, у тэрмін не пазней сямі працоўных дзён з моманту такіх змен;

выконваць абавязкі, прадугледжаныя абзацамі другім, чацвёртым і пятым пункта 27 гэтай інструкцыі;

выконваць іншыя абавязкі, прадугледжаныя гэтай інструкцыяй і іншым заканадаўствам па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, а таксама дамовай на забеспячэнне функцыянавання ніжэйстаячага дамена.

69. У выпадку выяўлення парушэнняў парадку рэгістрацыі ніжэйстаячага дамена рэгістратар апавяшчаецца, а ўладальнік такога дамена і пры неабходнасці ўладальнік дамена другога ўзроўню інфармуюцца аб парушэннях ў парадку, аналагічным устаноўленаму ў пунктах 49 і 50 гэтай інструкцыі .

Тэрмін ліквідацыі парушэнняў асобай, ад якой яны зыходзяць, – не пазней сямі працоўных дзён з моманту атрымання інфармацыі аб парушэннях.

Рэгістратар забяспечвае накіраванне адміністратару нацыянальнай даменнай зоны звестак аб выніках ліквідацыі парушэнняў з прыкладаннем пацвярджальных дакументаў.

Пры не ліквідацыі выяўленых парушэнняў ва ўстаноўлены тэрмін адміністратар нацыянальнай даменнай зоны мае права анулёўваць запіс аб рэгістрацыю ніжэйстаячага даменнага імя і (ці) дамена другога ўзроўню.

Рашэнне адміністратара нацыянальнай даменнай зоны аб ануляванні запісу аб рэгістрацыі ніжэйстаячага даменнага імя афармляецца, накіроўваецца і рэалізуецца ў парадку, устаноўленым у пунктах 55 і 56 гэтай інструкцыі, пры гэтым пры неабходнасці дадаткова інфармуецца ўладальнік дамена другога ўзроўню.

У выпадку анулявання запісу аб рэгістрацыі ніжэйстаячага даменнага імя дамова на забеспячэнне яго функцыянавання спыняецца. Уладальнік дамена другога ўзроўню абавязаны спыніць выкананне мерапрыемстваў па забеспячэнні функцыянавання такога ніжэйстаячага дамена.

70. Ануляванне запісу аб рэгістрацыі даменнага імя прывводзіць да анулявання запісаў аб рэгістрацыі ўсіх адпаведных ніжэйстаячых даменаў.

____________________

* За выключэннем рэгістрацыі даменных імёнаў у даменнай зоне ".gov.by", асаблівасці якой урэгуляваны часткай 11 гэтай інструкцыі .

РАЗДЗЕЛ 11 
АСАБЛІВАСЦІ РЭГІСТРАЦЫІ ДАМЕННЫХ ІМЁНАЎ ДЛЯ ДЗЯРЖАЎНЫХ ОРГАНАЎ

71. Рэгістрацыю даменных імёнаў для дзяржаўных органаў у даменных зонах ".бел" і ".gov.by" ажыццяўляе адміністратар нацыянальнай даменнай зоны на бязвыплатнай аснове.

72. Дзяржаўныя органы перад зваротам да адміністратара нацыянальнай даменнай зоны па рэгістрацыю даменнага імя ў даменных зонах ".бел" і ".gov.by" заключаюць дамовы на аказанне інтэрнэт-паслуг з упаўнаважанымі пастаўшчыкамі інтэрнэт-паслуг, вызначанымі Аператыўна-аналітычным цэнтрам пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

73. Для рэгістрацыі даменнага імя ў даменных зонах ".бел" і ".gov.by" дзяржаўны орган пры дапамозе агульнадзяржаўнай аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы (далей - ААІС) запаўняе ў электронным выглядзе заяўку па форме паводле дадатка 3.

Рэгістрацыя даменнага імя ажыццяўляецца ў электронным выглядзе пры дапамозе ААІС на працягу дня, наступнага за днём запаўнення дзяржаўным органам заяўкі.

Для змены звестак, занесеных у базу дадзеных, дзяржаўны орган пры дапамозе ААІС запаўняе ў электронным выглядзе заяўку на змену такіх звестак.

Апавяшчэнне пра рэгістрацыю ці занясенні змен у базу дадзеных накіроўваецца ў электронным выглядзе на ўказаны дзяржаўным органам адрас электроннай пошты.

74. У рэгістрацыі даменнага імя ці занясенні змен у базу дадзеных можа быць адмоўлена ў выпадках, прадугледжаных пунктам 6 гэтай інструкцыі, а таксама пры парушэнні патрабаванняў пунктаў 72 і 73 гэтай інструкцыі .

75. Пры наяўнасці звестак аб парушэннях парадку рэгістрацыі даменных імёнаў адміністратар нацыянальнай даменнай зоны накіроўвае ў адрас дзяржаўнага органа адпаведнае апавяшчэнне. Дзяржаўны орган абавязаны ліквідаваць дапушчаныя парушэнні ў тэрмін, які не перавышае сямі працоўных дзён з моманту атрымання інфармацыі аб парушэннях.

76. Адміністратар нацыянальнай даменнай зоны мае права анулёўваць запіс аб рэгістрацыі даменнага імя ў выпадку:

невыкананні дзяржаўным органам патрабаванняў аб ліквідацыі парушэнняў ва ўстаноўлены тэрмін;

выяўленні факту паўторнага парушэння адносна аднаго і таго ж даменнага імя (на працягу 12 месяцаў запар пасля інфармавання аб ліквідацыі папярэдняга парушэння).

Рашэнне адміністратара нацыянальнай даменнай зоны аб ануляванні запісу аб рэгістрацыі даменнага імя афармляецца ў выглядзе ліста на бланку, падпісваецца кіраўніком ці яго намеснікам.

РАЗДЗЕЛ 12 
АСАБЛІВАСЦІ РЭГІСТРАЦЫІ ДАМЕННЫХ ІМЁНАЎ ДЛЯ АДМІНІСТРАТАРА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ДАМЕННАЙ ЗОНЫ

77. Адміністратар нацыянальнай даменнай зоны самастойна (без заключэння дамовы з рэгістратарам) ажыццяўляе рэгістрацыю даменных імёнаў за сабой, у тым ліку ў мэтах:

папярэджання выкарыстання іншымі асобамі ў даменных імёнах сукупнасці літар, лічбаў, знакаў і (ці) слоў (фраз), не адпаведных агульнапрынятым маральна-этычным нормам, якія распальваюць сацыяльную, нацыянальную, рэлігійную і расавую варожасць, што прапагандуюць гвалт, жорсткасць і іншыя дзеянні, забароненыя заканадаўствам;

папярэджання парушэнняў парадку рэгістрацыі даменных імёнаў;

забеспячэння нацыянальнай бяспекі ў інфармацыйнай сферы.

Правы на адміністраванне такіх даменаў узнікаюць з моманту занясення адпаведных звестак у базу дадзеных.

78. Адміністратар нацыянальнай даменнай зоны адносна даменаў, уладальнікам якіх ён з'яўляецца, мае права самастойна:

устанаўліваць тэрмін дзеяння рэгістрацыі, вызначаць мэты рэгістрацыі даменаў і парадак іх выкарыстання;

уносіць, змяняць і выдаляць інфармацыю базы дадзеных;

анулёўваць запісы пра рэгістрацыю даменных імёнаў.

79. Тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны на бязвыплатнай аснове ажыццяўляе тэхнічнае абслугоўванне даменаў адміністратара нацыянальнай даменнай зоны, у тым ліку ў частцы забеспячэння дэлегавання такіх даменаў.

РАЗДЗЕЛ 13 
БАЗА ДАДЗЕНЫХ, ІНФАРМАЦЫЙНА-ДАВЕДКАВАЯ СІСТЭМА ПРА ДАМЕННЫЯ ІМЁНЫ Ў НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ДАМЕННАЙ ЗОНЕ

80. База дадзеных фарміруецца і вядзецца ў мэтах уліку даменных імёнаў, зарэгістраваных у нацыянальнай даменнай зоне, у тым ліку:

фіксацыі правоў на іх адміністраванне;

стварэння ўмоў для адрасавання інтэрнэт-рэсурсаў;

захавання законнасці і папярэджання парушэнняў правоў фізічных асоб, індывідуальных прадпрымальнікаў і юрыдычных асоб, а таксама Рэспублікі Беларусь, звязаных з функцыянаваннем такіх даменных імёнаў.

81. У базу дадзеных уключаюцца:

81.1. звесткі аб:

зарэгістраваным даменным імені і яго ўладальніку;

серверах даменных імёнаў (DNS), якія забяспечваюць функцыянаванне дамена, сеткавых адрасах;

рэалізацыі паўнамоцтваў па адміністраванні і дэлегаванні даменнага імя, аб абмежаванні такіх паўнамоцтваў;

ануляванні запісу аб рэгістрацыі даменнага імя;

правядзенні аўкцыёнаў на права заключэння дамоў на рэгістрацыю;

парушэннях парадку рэгістрацыі даменных імёнаў;

рэгістратарах;

81.2. іншая інфармацыя, прадугледжаная гэтай Інструкцыяй.

82. База дадзеных фарміруецца і вядзецца ў электронным выглядзе.

83. База дадзеных фарміруецца на падставе звестак, якія заносяцца ў яе:

рэгістратарамі;

тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны;

адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

84. Занясенне ў базу дадзеных звестак рэгістратарамі рэалізуецца пры дапамозе узаемадзеяння інфармацыйнай сістэмы рэгістратара з праграмна-тэхнічным комплексам.

Тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны прадастаўляе рэгістратару доступ да базы дадзеных у аб'ёме, неабходным для выканання прадугледжаных гэтай інструкцыяй функцый па рэгістрацыі даменных імёнаў, і толькі адносна адміністраваных даменаў, зарэгістраваных гэтым рэгістратарам.

Парадак інфармацыйнага ўзаемадзеяння паміж рэгістратарамі і тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны для мэт рэгістрацыі даменных імёнаў вызначаецца дамовай паміж гэтымі асобамі з захаваннем патрабаванняў гэтай інструкцыі, іншага заканадаўства па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, а таксама заканадаўства аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі.

85. Вядзенне базы дадзеных, у тым ліку яе тэхнічнае суправаджэнне, вызначэнне структуры і фармату ажыццяўляюцца тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

Падчас вядзення базы дадзеных тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны забяспечвае:

занясенне ў базу дадзеных інфармацыі ў межах сваіх функцый

узаемадзеянне праграмна-тэхнічнага комплексу з ААІС для мэт прадастаўлення інфармацыі з базы дадзеных;

выкарыстанне інфармацыі, якая змяшчаецца ў базе дадзеных, у інфраструктуры тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны, пры дапамозе якой рэалізуецца функцыянаванне нацыянальнай даменнай зоны;

размяшчэнне праграмна-тэхнічнага комплексу на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і яго мадэрнізацыю;

стварэнне і суправаджэнне інфармацыйна-даведкавай сістэмы пра даменныя імёны ў нацыянальнай даменнай зоне (сэрвіс "WHOIS");

выкананне патрабаванняў да абароны інфармацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі.

86. Адміністратар нацыянальнай даменнай зоны:

бязвыплатна карыстаецца базай дадзеных, мае да яе доступ, уключаючы аддалены, на падставе дамовы з тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны;

самастойна вырашае пытанні выкарыстання інфармацыі, якая змяшчаецца ў базе дадзеных, у тым ліку яе наступнай перадачы;

мае права атрымліваць, а тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны абавязаны прадастаўляць па запыце копію базы дадзеных (поўны масіў інфармацыі).

87. На падставе звестак, занесеных у базу дадзеных, ствараецца і функцыянуе інфармацыйна-даведкавая сістэма аб даменных імёнах у нацыянальнай даменнай зоне (сэрвіс "WHOIS"), пры дапамозе якой забяспечваецца адкрыты доступ у сеткі Інтэрнэт да інфармацыі аб даменных імёнах, зарэгістраваных ў нацыянальнай даменнай зоне, у тым ліку аб іх уладальніках.

Размяшчэнне ва ўказанай сістэме персанальных дадзеных уладальніка даменнага імя – фізічнай асобы, за выключэннем фізічнай асобы, якая выступае ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка, ажыццяўляецца з яе згоды.

Інфармацыйна-даведкавая сістэма аб даменны імёнах у нацыянальнай даменнай зоне павінна задавальняць патрабаванні паводле дадатка 4.

88. Інфармацыя аб даменных імёнах, зарэгістраваных у нацыянальнай даменнай зоне, у тым ліку аб іх уладальніках, якія адмовіліся ад размяшчэння персанальных дадзеных у інфармацыйна-даведкавай сістэме аб даменных імёнах у нацыянальнай даменнай зоне, прадастаўляецца пры дапамозе ААІС без згоды ўладальніка дамена ў электронным выглядзе на бязвыплатнай аснове дзяржаўным органам, судам, натарыусам для выканання ўскладзеных на іх заканадаўствам задач і функцый.

Арганізацыя прадастаўлення інфармацыі з базы дадзеных пры дапамозе ААІС ажыццяўляецца на падставе дамовы паміж тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны і аператарам ААІС.

Для мэт гэтага пункта з базы дадзеных падаецца наступная інфармацыя:

адміністраванае даменнае імя і яго ўладальнік (у аб'ёме, прадугледжаным часткай першай пункта 18 гэтай інструкцыі );

рэгістратар даменнага імя;

даты рэгістрацыі, заканчэння тэрміна дзеяння рэгістрацыі даменнага імя, занясенні апошняй змены ў базу дадзеных;

звесткі аб серверах даменных імёнаў (DNS), забяспечваючых функцыянаванне дамена, сеткавыя адрасы.

Прадастаўленне інфармацыі дзяржаўным органам, судам, натарыусам ажыццяўляецца праз адзіны партал электронных паслуг ААІС на падставе дамовы аб аказанні электронных паслуг, заключанай з аператарам ААІС.

Умовамі аказання электронных паслуг ААІС па прадастаўленні інфармацыі з базы дадзеных з'яўляюцца:

прыярытэт цэнтралізаванага карыстання электроннымі паслугамі;

вызначэнне канкрэтных службовых асоб (працаўнікоў), атрымліваючых звесткі ў рамках такіх электронных паслуг.

Дамова аб аказанн электронных паслуг заключаецца пасля ўзгаднення аператарам ААІС з адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны прыведзеных замоўцам (атрымальнікам) такіх паслуг падстаў для атрымання інфармацыі з базы дадзеных.

89. Асобам, не пералiчаным у частцыі першай пункта 88 гэтай інструкцыі , інфармацыя аб даменных імёнах, зарэгістраваных ў нацыянальнай даменнай зоне, у тым ліку аб іх уладальніках, якія адмовіліся ад размяшчэння персанальных дадзеных у інфармацыйна-даведкавай сістэме аб даменных імёнах у нацыянальнай даменнай зоне, прадастаўляецца тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны ў парадку і на ўмовах, вызначаных часткамі другой і трэцяй падпункта 1.3 пункта 1 Указу Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 18 верасня 2019 г. № 350.

90. Асобы, якія атрымалі інфармацыю з базы дадзеных, нясуць адказнасць за законнасць атрымання імі персанальных дадзеных уладальнікаў даменаў і абавязаны:

выконваць патрабаванні заканадаўчых актаў, якія прад'яўляюцца да парадку збору персанальных дадзеных, у частцы мэт такога збору;

прымаць неабходныя меры па абароне атрыманай інфармацыі, у тым ліку персанальных дадзеных, і выкарыстоўваць яе толькі на мэты, на якія яна была прадастаўлена, з захаваннем патрабаванняў заканадаўства да інфармацыі, інфарматызацыі і абароны інфармацыі;

захоўваць атрыманыя персанальныя дадзеныя не даўжэй, чым гэта абумоўлена мэтамі іх атрымання і выкарыстання, а таксама патрабаваннямі заканадаўства ў сферы архіўнай справы і справаводства.

91. Пытанні прадастаўлення інфармацыі з базы дадзеных на падставе пісьмовых запытаў, неўрэгуляваныя гэтай Інструкцыяй, вырашаюцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі, якія вызначаюць права на атрыманне інфармацыі з базы дадзеных.

РАЗДЗЕЛ 14 
ТЭХНІЧНЫ АДМІНІСТРАТАР НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ДАМЕННАЙ ЗОНЫ

92. Тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны можа быць рэгістратар, вызначаны адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны па выніках конкурсу, які праводзіцца ў парадку, вызначаным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

Конкурс праводзіцца адзін раз у 10 гадоў з дня прыняцця Міжнароднай арганізацыяй па прызначэнні адрасоў і імёнаў у сетцы Інтэрнэт (ICANN) рашэння аб перадачы правоў на тэхнічнае адміністраванне нацыянальнай даменнай зоны (змены Technical Contact).

Конкурс можа быць праведзены датэрмінова па рашэнні адміністратара нацыянальнай даменнай зоны ў выпадку:

выяўлення адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны парушэнняў тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны патрабаванняў гэтай інструкцыі, іншага заканадаўства па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, а таксама дамоў, заключаных з адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны;

ліквідацыі тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны.

Для выканання новым рэгістратарам функцый тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны дзеючы тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны ў тэрмін, які не перавышае аднаго месяца з моманту аб'явы вынікаў конкурсу:

перадае адміністратару нацыянальнай даменнай зоны і новаму тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны копію базы дадзеных (поўны масіў інфармацыі), а таксама дакументы і звесткі, вызначаныя Міжнароднай арганізацыяй па прызначэнні адрасоў і імёнаў у сетцыі Інтэрнэт (ICANN);

пасля перадачы забяспечвае выдаленне інфармацыі з базы дадзеных, за выключэннем звестак, неабходных для працягу выканання функцый і абавязкаў рэгістратара (калі страта статуту тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны не звязана са стратай статуту рэгістратара).

Пры гэтым дзейсны тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны абавязаны падтрымліваць функцыянаванне нацыянальнай даменнай зоны да забеспячэння гатовасці новага тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны выконваць свае функцыі і абавязкі. Такія мерапрыемствы праводзяцца ва ўзаемадзеянні з адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны і пры яго каардынацыі.

93. Тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны:

забяспечвае функцыянаванне нацыянальнай даменнай зоны, у тым ліку ў частцыі вядзення базы дадзеных, прымянення для гэтых мэт неабходных інфармацыйных тэхналогій і інфраструктуры, зацвярджае пратакол узаемадзеяння інфармацыйнай сістэмы рэгістратара з праграмна-тэхнічным комплексам;

на адплатнай аснове аказвае рэгістратарам паслугі па тэхнічным абслугоўванні даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне. Пры гэтым змена кошту гадавога тэхнічнага абслугоўвання даменнага імя ў нацыянальнай даменнай зоне можа ажыццяўляцца з улікам змены індэксу спажывецкіх коштаў за папярэдні год у адносінах да папярэдняга, змены эканамічна абгрунтаваных выдаткаў на тэхнічнае суправаджэнне базы дадзеных, якое немагчыма было прадугледзець на момант першапачатковага вызначэння кошту, ці ў сувязі са зменай заканадаўства;

праводзіць выпрабаванні інфармацыйных сістэм рэгістратараў на адпаведнасць патрабаванням згодна з дадаткам 2 у частцыі ўзаемадзеяння з праграмна-тэхнічным комплексам;

выконвае іншыя абавязкі, прадугледжаныя гэтай Інструкцыяй, іншым заканадаўствам па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, а таксама дамовамі, заключанымі з адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

Дадатак 1
да Інструкцыі аб рэгістрацыі
даменных імёнаў у нацыянальнай
даменнай зоне

Форма

ПАГАДНЕННЕ
Аб ўзаемадзеянні Аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Прэзідэнце
Рэспублікі Беларусь і
(найменне рэгістратара)
пры ажыццяўленні дзейнасці па рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне

__ __________ 20__ г.

г. Мінск

Аператыўна-аналітычны цэнтр пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, названы ў далейшым "адміністратар нацыянальнай даменнай зоны", у асобе ______________________________________________________________________________________________, дзеючага на падставе ___________________________________________________, з аднаго боку, і ______________________________________________________________________________________________,

(найменне рэгiстратара)

Названа (ы) у далейшым "рэгістратар", у асобе __________________,

дзеючага на падставе _____________, з другога боку, разам названыя "бакі", заключылі гэтае пагадненне об наступным:

1. Бакі абавязваюцца ўзаемадзейнічаць на ўмовах, прадугледжаных гэтым пагадненнем, пры ажыццяўленні рэгістратарам дзейнасці па рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне.

2. Рэгістратар абавязаны:

ажыццяўляць дзейнасць па рэгістрацыі даменных імёнаў у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, у тым ліку Інструкцыяй пра рэгістрацыю даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, зацверджанай загадам Аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь ад 18 чэрвеня 2010 г. № 47 (далей - Інструкцыя);

забяспечваць належнае ўзаемадзеянне інфармацыйнай сістэмы рэгістрацыі даменных імёнаў (далей - інфармацыйная сістэма) з комплексам праграмна-тэхнічных сродкаў тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны, якія забяспечваюць вядзенне цэнтралізаванай базы дадзеных аб даменных імёнах, зарэгістраваных у нацыянальнай даменнай зоне, у тым ліку аб іх уладальніках;

апавяшчаць адміністратара нацыянальнай даменнай зоны і тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны аб усіх зменах кантактных дадзеных спецыялістаў рэгістратара, упаўнаважаных праводзіць мерапрыемствы па рэгістрацыі даменных імёнаў;

прадастаўляць адміністратару нацыянальнай даменнай зоны, тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны па іх запытах у тэрмін да сямі працоўных дзён неабходную інфармацыю і (ці) дакументы па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў;

прадастаўляць адміністратару нацыянальнай даменнай зоны па яго запыце ў тэрмін да сямі працоўных дзён неабходную інфармацыю і (ці) дакументы па пытаннях адпаведнасці рэгістратара і інфармацыйнай сістэмы рэгістратара патрабаванням Інструкцыі;

у адпаведнасці з заканадаўствам ажыццяўляць пацверджанне звестак аб заяўніку (уладальніку даменнага імя);

прымаць захады па папярэджанні, выяўленні і спыненні парушэнняў парадку рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, парушэнняў заканадаўства з выкарыстаннем даменных імёнаў;

прадастаўляць доступ адміністратару нацыянальнай даменнай зоны і тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны да архіўных баз дадзеных заявак за ўвесь перыяд ажыццяўлення дзейнасці па рэгістрацыі даменных імёнаў;

ажыццяўляць унутраны аўдыт сістэмы абароны інфармацыі інфармацыйнай сістэмы і штогод да 1 сакавіка прадастаўляць адміністратару нацыянальнай даменнай зоны заключэнне па выніках такога аўдыту, на яго падставе планаваць і рэалізоўваць мерапрыемствы па забеспячэнні абароны інфармацыі;

прадастаўляць доступ да праграмна-тэхнічных сродкаў і інфармацыі інфармацыйнай сістэмы прадстаўнікам адміністратара нацыянальнай даменнай зоны для вызначэння адпаведнасці інфармацыйнай сістэмы патрабаванням, прыведзеным у дадатку 2 да Інструкцыі;

выконваць іншыя патрабаванні і абавязкі, прадугледжаныя Інструкцыяй, іншым заканадаўствам па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне.

3. Дадзенае пагадненне заключана на нявызначаны тэрмін.

4.Дадзенае пагадненне можа быць скасавана:

па ўзаемнай згодзе бакоў, аформленай у выглядзе дадатковага пісьмовага пагаднення;

праз аднабаковую адмову адміністратара нацыянальнай даменнай зоны ад выканання пагаднення ў выпадку парушэння рэгістратарам умоў гэтага пагаднення, а таксама патрабаванняў заканадаўства, якое рэгулюе пытанні рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне;

праз аднабаковую адмову рэгістратара ад выканання пагаднення пры ўмове апавяшчэння адміністратара нацыянальнай даменнай зоны аб рашэнні скасаваць данае пагадненне не менш чым за два месяца да меркаванай даты скасавання, а таксама выканання рэгістратарам патрабаванняў заканадаўства да парадку спынення выканання яго функцый па рэгістрацыі даменных імёнаў.

5. Бакі абавязваюцца вырашаць шляхам перамоў усе спрэчкі і рознагалоссі, звязаныя з гэтым пагадненнем.

6. У выпадку, калі бакам не ўдасца вырашыць усе спрэчныя пытанні ў парадку, устаноленым пунктам 5 гэтага пагадненне, спрэчкі, якія ўзнікаюць з гэтага пагаднення, у тым ліку звязаныя з яго заключэннем, зменай, скасаваннем, выкананнем, несапраўднасцю, падлягаюць вырашэнню ў судовым парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

7. Пытанні, не ўрэгуляваныя гэтым пагадненнем, вырашаюццца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

8. Гэтае пагадненне складзена ў двух асобніках (па адным асобніку для кожнага з бакоў), якія маюць роўную юрыдычную сілу.


Ад імя Ад імя
Аператыўна-аналітычнага рэгістратара
цэнтра пры Прэзідэнце
Рэспублікі Беларусь
(подпіс, ініцыялы, прозвішча) (подпіс, ініцыялы, прозвішча)

 

 

Дадатак 2
да Інструкцыі па рэгістрацыі
даменных імёнаў у нацыянальнай
даменнай зоне

ПАТРАБАВАННІ 
да інфармацыйнай сістэмы

1. Наяўнасць сістэмы абароны інфармацыі, атэставанай у парадку, устаноўленым Аператыўна-аналітычным цэнтрам пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, якая прадугледжвае:

выкарыстанне абароненых сеткавых пратаколаў для яе аддаленага кіравання;

правядзенне штодзённага рэзервовага капіявання інфармацыі, якое забяспечвае цэласнасць і поўнае аднаўленне дадзеных у выпадку праграмных і (ці) апаратных збояў.

2.Забеспячэнне ўзаемадзеяння з праграмна-тэхнічным комплексам праз пратакол ўзаемадзеяння xRRP (XML Registry-Registrant Protocol) для мэт рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, фарміравання і вядзення базы дадзеных з улікам патрабаванняў заканадаўства па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне.

3. Наяўнасць бесперабойнага электрасілкавання.

Дадатак 3
да Інструкцыі па рэгістрацыі
даменных імёнаў у нацыянальнай
даменнай зоне

Форма

ЗАЯЎКА
на рэгістрацыю даменнага імя дзяржаўнага органа ў інфармацыйнай сістэме

1. Даменнае імя
_____________________________________________________________


Звесткі пра ўладальніка даменнага імя 
2. Найменне дзяржаўнага органа ________________________________________ 
3. Месца знаходжання __________________________________________________________

4. Кантактны(я) нумар(ы) тэлефона _____________________________________________

5. Адрас электроннай пошты ____________________________________________________


Звесткі пра серверы даменных імёнаў (DNS), зякія абяспечваюць функцыянаванне дамена, сеткавых адрасах 
6. Асноўны сервер даменных імёнаў (DNS) _______________________________________ 
7. Асноўны сеткавы адрас ____________________________________________________ 
8. Дадатковы сервер даменных імёнаў (DNS) _________________________________ 
9. Дадатковы сеткавы адрас ______________________________________________


Дадатак 4
да Інструкцыі аб рэгістрацыі
даменных імёнаў у нацыянальнай
даменнай зоне

ПАТРАБАВАННІ
да інфармацыйна-даведачнай сістэмы аб даменных імёнах у нацыянальнай даменнай зоне

1. Інфармацыйна-даведачная сістэма пра даменныя імёны ў нацыянальнай даменнай зоне (сэрвіс "WHOIS") павінна змяшчаць наступныя звесткі:

1.1.пры рэгістрацыі даменнага імя фізічнай асобай, якая дала згоду на размяшчэнне ў ёй персанальных дадзеных:

прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца);

краіна (двухлітарны код паводле ISO 3166-1 alpha-2);

месца жыхарства (паштовы адрас);

кантактны тэлефон*;

адрас электроннай пошты;

1.2. пры рэгістрацыі даменнага імя фізічнай асобай, якая не дала згода на размяшчэнне ў ёй персанальных дадзеных:

указанне на адсутнасць такой згоды;

1.3. пры рэгістрацыі даменнага імя індывідуальным прадпрымальнікам:

указанне на статут індывідуальнага прадпрымальніка;

прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца);

краіна (двухлітарны код паводле ISO 3166-1 alpha-2);

рэгістрацыйны ці іншы ідэнтыфікацыйны нумар;

месца жыхарства (паштовы адрас);

кантактны тэлефон*;

адрас электроннай пошты;

1.4. пры рэгістрацыі даменнага імя юрыдычнай асобай:

найменне;

краіна (двухлітарны код паводле ISO 3166-1 alpha-2);

рэгістрацыйны ці іншы ідэнтыфікацыйны нумар**;

месцазнаходжанне (паштовы адрас);

кантактны тэлефон;

адрас электроннай пошты.

____________________

* Размяшчаецца са згоды ўладальніка дамена.
** За выключэннем даменных імёнаў, зарэгістраваных у даменных зонах ".бел" і ".gov.by" у адпаведнасці з раздзелам 11 гэтай інструкцыі .

2. У інфармацыйна-даведкавай сістэме аб даменных імёнах у нацыянальнай даменнай зоне (сэрвіс "WHOIS") дадаткова паказваюцца звесткі аб:

рэгістратары даменнага імя;

даце рэгістрацыі, заканчэнні тэрміну дзеяння рэгістрацыі даменнага імя другога ўзроўню, занясенні апошняй змены ў базу дадзеных;

серверы даменных імёнаў (DNS), якія забяспечваюць функцыянаванне даменнага імя другога ўзроўню, сеткавых адрасах.

3. Звесткі аб ўладальніку дамена ўносяцца ў сэрвіс "WHOIS" у кадоўцы UTF-8.

4. У сэрвісе "WHOIS" павінна быць прадугледжана функцыя зваротнай сувязі з уладальнікам даменнага імя праз накіраванне па электроннай пошце электроннага паведамлення на адрас, занесены ў базу дадзеных.

5.  Даменнае імя інтэрнэт-рэсурсу, пры дапамозе якога функцыянуе сэрвіс "WHOIS", павінна быць зарэгістравана ў нацыянальнай даменнай зоне.