Палажэнне аб парадку і ўмовах прыярытэтнай рэгістрацыі даменных імёнаў у даменнай зоне .БЕЛ

ЗАЦВЕДЖАНА
Загад
Аператыўна-аналітычнага цэнтра пры
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
26.02.2015 №16

 1. Сапраўднае Палажэнне вызначае парадак і ўмовы прыярытэтнай рэгістрацыі даменных імёнаў у даменнай зоне «.бел» (далей – прыярытэтная рэгістрацыя).
 2. Для мэтаў сапраўднага Палажэння ўжываюцца тэрміны і іх азначэнні ў значэннях, вызначаных Загадам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1 лютага 2010 г. № 60 «Аб мерах па ўдасканаленню выкарыстання нацыянальнага сегмента сеткі Інтэрнэт» (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2010 г., № 29, 1/11368) і Інструкцыяй аб парадку рэгістрацыі даменных імёнаў у прасторы іерархічных імёнаў нацыянальнага сегмента сеткі Інтэрнэт, зацверджанай загадам Аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь ад 18 чэрвеня 2010 г. № 47 «Аб некаторых пытаннях регістрацыі даменных імёнаў у прасторы іерархічных імёнаў нацыянальнага сегмента сеткі Інтэрнэт» (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2010 г., № 158, 7/1277; 2012 г., № 32, 7/1727).
 3. Прыярытэтная рэгістрацыя ажыццяўляецца з даты, вызначанай спецыяльна ўпаўнаважанным дзяржаўным органам у сферы небяспекі выкарыстання нацыянальнага сегмента сеткі Інтэрнэт (далей – адміністратар нацыянальнай даменнай зоны), і праводзіцца ў два этапы. Працягласць першага этапа складае тры месяцы, а другога этапа – чатыры месяцы.
 4. У межах першага этапа рэгістратар ажыццяўляе прыём заяў на прыярытэтную рэгістрацыю даменных імёнаў у даменнай зоне «.бел» (далей – заява) ад уладальнікаў правоў на зарэгістраваныя сродкі індывідуалізацыі ўдзельнткаў грамадзянскага абарачэння, тавараў, працаў ці паслуг (фірменнае найменне, таварны знак (знак абслугоўвання), геаграфічнае указанне) (калі не вызначана іншае, далей – зацікаўленыя асобы), а таксама дзяржаўных органаў і іншых дзяржаўных устаноў.
 5. У межах другога этапа ажыццяўляецца прыярытэтная рэгістрацыя па заявах, прынятых у межах першага этапа, пры ўмове урэгулявання спрэчак, узнікаючых паміж зацікаўленнымі асобамі ці (або) дзяржаўнымі органамі і іншымі дзяржаўнымі ўстановамі, а таксама фарміруюцца спісы даменных імёнаў для прыярытэтнай рэгістрацыі па выніках дабрачынных аўкцыёнаў і пачынаецца правядзенне дабрачынных аўкцыёнаў на права прыярытэтнай рэгістрацыі.
  Фарміраванне спіса даменных імёнаў у даменнай зоне «.бел» для прыярытэтнай рэгістрацыі па выніках дабрачынных аўкцыёнаў ажыццяўляецца тэхнічным адміністратарам, вызначаным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны па выніках конкурса, які адбываўся ва ўзгадненні з Інструкцыяй аб парадку правядзення конкурса па выбару тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны, зацверджанай загадам Аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь ад 18 чэрвеня 2010 г. № 47, з улікам заяў фізічных и юрыдычных асобаў.
 6. Права на прыярытэтную рэгістрацыю прадастаўляецца ўладальнікам сродкаў індывідуалізацыі ўдзельнікаў грамадзянскага абарачэння, тавараў, працаў ці паслуг, зарэгістраваных на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, а таксама ўладальнікам гандлёвых знакаў (знакаў абслугоўвання), якія маюць міжнародную рэгістрацыю, якая распаўсюджваецца на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, альбо прызнаных на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь агульнавядомымі.
 7. Уладальнікі правоў на зарэгістраваныя сродкі індывідуалізацыі ўдзельнікаў грамадзянскага абарачэння, тавараў, працаў ці паслуг (фірменнае найменне, таварны знак (знак абслугоўвання), геаграфічнае указанне) ці іх упаўнаважанныя прадстаўнікі падаюць рэгістратару заяўку. У заяўцы ўказваюцца:
  • найменне рэгістратара, якому падаецца заяўка;
  • звесткі аб зацікаўленай асобе, якая падае заяўку:
  • прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць), месца жыхарства (месца прыбывання) – для грамадзяніна, які не з’яўляецца індывыідуальным прадпрымальнікам;
  • прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць), месца жыхарства, уліковы нумар плацельшчыка (для рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь) – для індывідуальнага прадпрымальніка;
  • найменне і месца знаходжання, уліковы нумар плацельшчыка (для рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь) – для юрыдычнай асобы;
  • паштовы адрас, адрас інтэрнэт-старонкі і электроннай пошты, нумар службовага тэлефона;
  • звесткі аб аплаце паслугі па разгляду заяўкі (способ плацяжа, дата і час адпраўкі плацяжа);
  • пададзеныя разам з заяўкай дакументы.

  Заяўка павінна ўтрымліваць подпіс зацікаўленай асобы ці яе прадстаўніка, за выключэннем выпадкаў падачы зацікаўленнай асобай заяўкі шляхам накіравання на адрас электроннай пошты рэгістратара ці размяшчэнне на афіцыйным сайце рэгістратара ў глабальнай камп’ютэрнай сетцы Інтэрнэт.

  Да заявы прыкладаюцца наступныя дакументы, якія падцвярджаюць правы зацікаўленай асобы на адпаведны аб’ект:

  • уладальнікамі правоў на гандлёвы знак (знак абслугоўвання) – копія пасведчання аб рэгістрацыі гандлёвага знака (знака абслугоўвання), ці інфармацыя з міжнароднага рэестра, змешчанага на афіцыйнай старонцы Сусветнай арганізацыі інтэлектуальнай уласнасці, ці копія выпіскі з Дзяржаўнага рэестра гандлёвых знакаў і знакаў абслугоўвання Рэспублікі Беларусь, ці копія выпіскі з міжнароднага рэестра;
  • уладальнікамі правоў на гандлёвы знак (знак абслугоўвання), прызнаны ў Рэспубліцы Беларусь агульнавядомым – копія пасведчання на агульнавядомы гандлёвы знак;
  • уладальнікамі фірмовых найменняў – копія пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі юрыдычнай асобы ці выпіска з устаноўчых дакументаў юрыдычнай асобы (статут, палажэнне, устаноўчы дагавор для камерцыйных арганізацый, якія дзейнічаюць выключна на падставе ўстаноўчага дагавору);
  • уладальнікамі правоў на геаграфічнае указанне – копія пасведчання на права карыстання найменнем месца паходжання тавара.
   У выпадках, калі тэрмін дзеяння гандлёвага знака (знака абслугоўвання), зарэгістраванага на тэрыторыі Рэспублікі, падоўжваўся, прадастаўляецца копія пасведчання аб рэгістрацыі гандлёвага знака (знака абслугоўвання) з адзнакай аб працягу тэрміну рэгістрацыі, альбо копія паведамлення аб працягу тэрміну гандлёвага знака (знака абслугоўвання).
   Копіі дадзеных дакументаў і выпіскі з іх завяраюцца зацікаўленай асобай, якая нясе адказнасць за іх адпаведнасць арыгіналу.
  • Заяўка можа быць пададзена рэгістратару:

   • нарачным (кур’ерам);
   • па пошце;
   • шляхам накіравання на адрас электроннай пошты рэгістратара альбо размяшчэння на афіцыйнай старонцы рэгістратара ў глабальнай сетцы Інтэрнэт.
 8. Рэгістратар на працягу трох працоўных дзён з моманту, калі ён атрымаў заяўку, паведамляе аб гэтым зацікаўленай асобе з выкарыстаннем сродкаў факсімільная сувязі, электроннай пошты ці другімі сродкамі, якія забяспечваюць атрыманне адрасатам адпаведнага паведамлення.

  Рэгістратар мае права адмовіць у прыняцці заяўкі зацікаўленай асобы, калі:

  • не прадастаўлены дакументы і (ці) звесткі, узгаданыя ў пункце 7 сапраўднага Палажэння;
  • не выкананы патрабаванні да формы ці зместу такой заяўкі.

  Аб адмове ў прыняцці заяўкі зацікаўленай асобы рэгістратар прымае рашэнне на працягу трох працоўных дзён з дня падачы такой заяўкі і паведамляе аю гэтым зацікаўленай асобе.

  Адмова ў прыняцці заяўкі зацікаўленай асобы не перашкаджае паўторнаму звароту з ёю да рэгістратара пасля таго, як недахопы, якія былі прычынай адмовы, будуць выпраўлены.

 9. Дзяржаўныя органы падаюць заяўку адміністратару нацыянальнай даменнай зоны ў мэтах прыярытэтнай рэгістрацыі.

  У заяўку ўключаюцца дадзеныя об найменні дамена, які прапаноўваецца для рэгістрацыі.

  Дзяржаўныя органы маюць права ў якасці даменнага імя ў даменнай зоне «.бел» выбраць агульнапрынятае скарочаннае найменне, а мясцовыя выканаўчыя і кіруючыя органы, у тым ліку выбраць дамены с улікам геаграфічнага размяшчэння.

  Дзяржаўныя органы пад час першага этапа прыярытэтнай рэгістрацыі прадастаўляюць у адрас адміністратара нацыянальнай даменнай зоны інфармацыю ў электронным выглядзе ў адносінах заяў самога дзяржаўнага органа і падуладным яму тэрытарыяльных органаў па форме згодна дадатка 1.

  Прыярытэтная рэгістрацыя для дзяржаўных органаў па іх заявах адбываецца на бяплатнай аснове.
  Дзяржаўныя ўстановы могуць падаць заяўкі на рэгістрацыю даменных імёнаў у даменнай зоне «.бел» у адносінах падначаленных яму (якія ўваходзяць у іх склад, сістэму) дзяржаўных арганізацый па форме згодна дадатка 2.

  Прыярытэтная рэгістрацыя для дзяржаўных устаноў, падначаленных (якія ўваходзяць у яго склад, сістэму) дзяржаўнаму органу, якія ўказаны ў заяўцы гэтай дзяржаўнай установы, адбываецца па цане непрыярытэтнай рэгістрацыі даменнага імя ў абранага рэгістратара.

 10. Па запыту адміністратара нацыянальнай даменнай зоны ці адпаведнага рэгістратара, дзяржаўныя органы і іншыя арганізацыі прадастаўляюць інфармацыю аб падставах выбара імі даменных імёнаў у даменнай зоне «.бел».

  Канчатковае рашэнне аб магчымасці прыярытэтнай рэгістрацыі прымаецца адміністратарам нацыянальная даменнай зоны.

  У дачыненні да згаданых даменаў дзяржаўным органам і іншым дзяржаўным арганізацыям забараняецца перадаваць правы на адміністраванне дамена іншай асобе без ўзгаднення з вышэйстаячым дзяржаўным органам (пры яго наяўнасці) і адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

 11. Для разгляду заявак тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны стварае камісію.

  Парадак працы камісіі, уключаючы функцыянальныя абавязкі кожнага з яе членаў, вызначаецца тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

  Арганізацыйнае, матэрыяльна-тэхнічнае, інфармацыйнае і іншае забеспячэнне дзейнасці камісіі ажыццяўляецца тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

 12. Камісія прымае меры па вырашэнні спрэчак, якія ўзнікаюць паміж зацікаўленымі асобамі, і ў межах сваёй кампетэнцыі ўсталёўвае, хто з заяўнікаў мае пераважнае права на рэгістрацыю адпаведнага даменнага імя ў даменнай зоне «.бел».

  Пры вырашэнні спрэчак, якія ўзнікаюць паміж зацікаўленымі асобамі, камісіяй, пры іншых роўных умовах, пераважнае права зарэгістраваць даменнае імя прадастаўляецца асобе, якая першай падала аплачаную заяўку. Пры гэтым прыярытэт вызначаецца па даце і часу аплаты паслуг па разглядзе заяўкі.

  Рашэнне камісіі можа быць абскарджана ў судовым парадку.
  У гэтым выпадку асоба, якая падала заяву, паведамляе аб гэтым тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны і рэгістрацыя спрэчнага даменнага імя прыпыняецца да разгляду скаргі судом. Прыярытэтная рэгістрацыя такога дамена вырабляецца пасля ўступлення ў законную сілу рашэння суда па заяве.

  Камісія мае права адмовіць у разглядзе дакументаў, пададзеных для прыярытэтнай рэгістрацыі, калі зацікаўленым асобай прадстаўлены дакументы і (або) звесткі, якія не адпавядаюць патрабаванням гэтага Палажэння, у тым ліку падложныя, падробленыя або несапраўдныя дакументы.

 13. Пры вызначэнні права на прыярытэтную рэгістрацыю дамена, эквівалентнага або падобнага да ступенi змяшэння з фірмовым найменнем, камісіяй прымаюцца пад увагу як поўныя, так і скарочаныя варыянты фірменных найменняў, названых ва ўстаноўчых дакументах, без уліку ўказання на арганізацыйна-прававую форму юрыдычнай асобы.
 14. Пасля адабрэння камісіяй заяўкі на прыярытэтную рэгістрацыю для ўладальнікаў правоў на сродкі індывідуалізацыі ўдзельнікаў грамадзянскага абароту, тавараў, работ і паслуг яна накіроўваецца для выканання адпаведнаму рэгістратару.
 15. Прыярытэтная рэгістрацыя для ўладальнікаў правоў на сродкі індывідуалізацыі ўдзельнікаў грамадзянскага абароту, тавараў, работ і паслуг праводзіцца тэрмінам на два гады.

  Правы на адміністраванне дамена, зарэгістраванага ў ходзе разгляду на першым этапе, могуць быць перададзены праваўладальнікам іншай асобе толькі пасля перадачы правоў на адпаведны сродак індывідуалізацыі ўдзельнікаў грамадзянскага абароту, тавараў, работ і паслуг у парадку, устаноўленым заканадаўствам.

 16. Рэгістрацыя даменных імёнаў у даменнай зоне «.бел» у рамках другога этапу ажыццяўляецца шляхам правядзення дабрачыннага аўкцыёну.
  Дабрачынны аўкцыён праводзіцца тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны ў парадку, узгодненым з адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

  Сродкі, атрыманыя ад правядзення дабрачыннага аўкцыёну, акрамя кошту рэгістрацыі даменнага імя, накіроўваюцца ў парадку, узгодненым з адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны, на аказанне бяззваротнай (спонсарскай) дапамогі ўстановам адукацыі і аховы здароўя, якія аказваюць падтрымку дзецям-сіротам, дзецям, якія засталіся без апекі бацькоў.

  Спіс даменных імёнаў для правядзення аўкцыёну складаецца тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны па ўзгадненні з рэгістратарамі.

  У выпадку, калі даменнае імя выстаўлялася на аўкцыён не менш за два разы, але на яго не было зроблена ні адной стаўкі, тэхнічны адміністратар здымае дамен з аўкцыёну, робячы даступным для рэгістрацыі на агульных падставах.

 17. У перыяд правядзення дабрачынных аўкцыёнаў спіс даменных імёнаў у даменнай зоне «.бел», якія выстаўляюцца на аўкцыён, можа быць дапоўнены любым даменам, даступным для рэгістрацыі і прапанаваным любым з зацікаўленых асоб. Заяўкі на правядзенне дабрачыннага аўкцыёну па даменнаму імя ў даменнай зоне «.бел» накіроўваюцца зацікаўленымі асобамі праз рэгістратараў.
 18. Па заканчэнні двух этапаў прыярытэтнай рэгістрацыі ўсе даменныя імёны ў даменнай зоне «.бел», якія не былі задзейнічаныя на этапах прыярытэтнай рэгістрацыі, а таксама даменныя імёны ў даменнай зоне «.бел», на якія не было атрымана ніводнай стаўкі па выніках дабрачыннага аўкцыёну, выстаўляюцца для свабоднай рэгістрацыі ў парадку, устаноўленым Інструкцыяй аб парадку рэгістрацыі даменных імёнаў у прасторы іерархічных імёнаў нацыянальнага сегмента сеткі Інтэрнэт.